Fudoushins ledord och vision

Vision

Att förbättra varje medlems förmåga, utefter dennes unika fysiska och mentala förutsättningar, att möta utmaningar och svårigheter i livet genom att träna en modern men traditionellt förankrad karate.

Ledord

Det är viktigt att karaten som utövas i Fudo-Shin karate-do är förankrad i traditionell japansk budo. Förutsättningarna för att till fullo leva efter dessa normer är begränsade i det moderna västerländska samhället, men i träningen strävar vi efter att finna de element av budon som är meningsfulla för oss i dag. Följande begrepp ser vi som huvudbeståndsdelarna i vår karate: Självförsvar. Karate som tränas och utövas inom Föreningen Fudo-Shin Karate-Do ska fungera som ett effektivt självförsvar. Varje teknik och varje övning fylls av mening genom att de alltid syftar till att utveckla karatekans förmåga att försvara sig. Mental träning. Fundamentalt för en verkligt meningsfull karate är inställningen till den uppgift som ska lösas. I detta ligger begrepp såsom mod, beslutsamhet, fokus och mental styrka, men också självtillit och integritet. Därför läggs största vikt vid att den mentala aspekten av karate också övas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Denna träning avses bidra till utvecklingen av karatekans mentala tuffhet, välmående, balans, samt integritet också i livet utanför träningslokalen. Ergonomisk träning. Det är av stor vikt att varje individs fysiska förmåga tas i beaktande vid träningen. För att möjliggöra ett livslångt utövande av karateträningen läggs stor vikt vid att alla fysiska moment och övningar i träningen är funktionella, ergonomiska och anpassas efter individen. På detta sätt undviks skador i största möjliga mån och kroppen kan prestera optimalt under alla faser av livet. Fysisk styrka är underornat kroppslig kontroll och balans. Respekt. För att alla ska kunna nå framgång i träningen på sina egna villkor ställs stora krav på ett korrekt uppförande, innefattande ömsesidig tolerans och respekt mellan medlemmarna i Föreningen Fudo-Shin Karate-Do. Medlemmarna förväntas uppträda med samma respekt gentemot sina medmänniskor också utanför klubben.
No comments yet.

Leave a Reply