Gradering

Svartbältesgradering gärna kring den 9 februari (Sensei Kases födelse) och 24 november (Sensei Kases dödsdag) då träningsläger kommer att hållas omkring dessa datum. Två huvudpunkter är viktiga Börja med rei. Sluta med rei. Dvs. ha respekt och kontroll över dig själv Själva examinationen är inte målet. Målet är att alltid göra sitt bästa oberoende av omständigheter, examinationen är ett sätt att öva detta på. Dvs. det gäller att ta fram det bästa man har även om man är nervös eller i verkliga livet rädd. Vi övar så att vi kan vara lugna och kunna prestera när det gäller. Psykiskt strävar vi efter att vara alerta och fokuserade. Fysiskt avspända med inga onödiga spänningar, bara en tyngdkänsla i nedre delen av buken (hitta tanden). Kom ihåg att du som kandidat ställer upp på en examination och därmed frågar om examinatorns åsikt med avseende på din karate. Detta innebär att du skall respektera hans åsikt. Naturligtvis är det examinatorns plikt att när denne åtar sig uppdraget att förstå varför man fått det. I uppdraget ligger kravet att ge hjälp vilket innebär att bedöma så objektivt som möjligt, nuvarande nivå och ge råd på möjliga förbättringar. Allt detta måste ske på ett ödmjukt och ärligt sätt. Även examinatorn börjar och slutar med rei. Av yttersta vikt för en lyckad examination är att instruktörerna är uppmärksamma på elevernas mentala förberedelse, mentala attityd och deras mentalitet i helhet. Det ska även synas en fysisk välinövad teknisk nivå. Naturligtvis är det viktigt att instruktörer och examinatorer är självkritiska, då deras undervisningssätt och förmåga att förmedla teknik och kunskap avspeglar sig i deras elevers prestation.

KYU-examinationer

  Allmänt: I Kyu-graderingar är tre punkter av stor vikt. 1*) Blicken 2*) Reaktions sidan (hikite, stödjebenet) 3*) Ställningen 1*) Om man blundar, tittar ner eller vrider bort huvudet visar det att man har fel metal inställning. Den mentala inställningen är tydligt synlig i ögonen som är som fönster till det inre mentala tillståndet och de reflekterar direkt hur man känner sig inuti. En svag tveksam mental inställning framför en motståndare är ofta katastrofal. Alltid titta rakt fram in i motståndaren. 2*) Hur koordinerar man vänster och höger sida? Att kunna stabilisera rektions sidan och vid sparkar är stödjebenet av stor betydelse, för detta visar ganska tydligt hur man använder kroppen för kraftöverföring som i sin tur kan ge effektiva tekniker. 3*) Ställningen är avgörande på så sätt att den kan visa tydligt varifrån kraften i tekniken kommer. Ett så tydligt tryck neråt som det är möjligt är mycket viktig. Här kan man med ett tränat öga relativt lätt se nivån hos den examinerade. Ju tydligare och lättare (självklarare) denna förbindelse till marken är desto högre är den utövarens nivå. Även vid DAN-examinationer så är detta ett lätt kriterium att bedöma, ty detta är avgörande när man gör ko-waza. Tekniker vid kyu-graderingar Kihon: Alla standardtekniker kombinerade på ett valfritt sätt. Kata: Taikyoku och Heian kator lägre nivåer Tekki, Bassai, Kanku med vissa Heian ura för högre nivå Kumite: Gohon Kumite Saubon Kumite Ippon Kumite Ju-Ippon Kumite Ju Kumite

DAN-examinationer

Kata för DAN-gradering i samråd med Milo. Shodan Den mentala inställningen bör synas tydligt och är ett krav Tekniskt är kraftfulla enkla tekniker Ge allt i varje teknik och aldrig mental ge upp Viktiga aspekter: Mental inställning, kroppskontroll spec med avseende på höfter, stödjebenet, hikite. Nidan Allt som i Shodan men mycket tydligare. En mental inställning med en orubblig tro på sig själv kombinerat med stort tillit till de använda teknikerna rent fysiskt. Kombinationerna skall sitta tydligt, låt din andning inte styras av motståndaren. När det gäller kumite är avstånd, timing och fokus tydligare än för Shodan. Viktiga aspekter: Kampanda, realistisk och strategisk kampkänsla. Sandan Nu är anpassningsbarhet till olika situationer viktig. Kraft och vilje avdelningen bör vara avklarad. Hur hanterar kandidaten olika typer av situationer och motståndare, Dvs, hur försvarar man sig om man sitter eller anfalls från olika håll flera motståndare, brottare, boxare, beväpnad m.m Viktiga aspekter: Avståndskänsla, stark fokusering med avspänd kropp (inga spända axlar) Yondan Kasttekniker, rörelse i alla riktningar o-waza, chu-waza, ko-waza diktera avståndet. Viktiga aspekter: Ki Tai Ken*, dvs sinne kropp, näve arbetar naturligt ihop. Alla förflyttningar och tekniker ser naturliga ut. *Ki: Ditt sinne 100 % skarpt och beslutsamt väntar endast på rätt ögonblick. *Tai: Din kropp följer sinnets beslut utan tvekan och fördröjning (maximalt med kropp bakom tekniken). *Ken: Känslan att näven är ett svärd och avgör med ett ”hugg”. Godan Alla krav från tidigare dan graderingar men allt skall vara naturligt och avslappnat, Inga spända axlar, tydlig tanden – andning. Utveckling av karate Viktiga aspekter: Karaktär
No comments yet.

Leave a Reply