Läger 30/3 med fokus på Naihanchi

Lägret leds av Sensei Milo Bajraktari och temat är Naihanchi.

Olika tekniker för närstrid samlades och bildade med gemensamma principer katan Naihanchi. Denna har sedan japaniserats och förändrats något och fått namnet Tekki. Sambanden och principerna i dessa katas kommer att behandlas. Om vi inte hinner igenom allt så fortsätter temat på ett läger den 20/4.

Plats: Dojon. Snapperupsgatan 9, Malmö.

Tid: Dojon öppnar 10:00. Läger 10:30 till ca 15:00. Några kortare pauser ingår.

Kostnad: 200 kr

 

Motobu_Choki_kamae

Comments

No comments yet.

Leave a Reply