Träningsläger 26/10

Lägret leds av Sensei Milo Bajraktari och temat är Shigeru Egamis karate.

Egami var en av Yoshitaka Funakoshis assistenter och påverkade vissa delar av Sensei Kases karate. Genom att studera Egamis karate ges därmed möjlighet att bättre förstå Sensei Kases unika stil.

Aspekter som kommer att beröras är bl.a. hur man utövar karate inifrån, d.v.s. hur man använder “tanden” för att göra karaten bättre. Även vikten av följsamhet i tekniker och rörelser kommer att betonas. Målet är en effektiv karate som är hård mot motståndaren men skonsam för en själv.

Plats: Dojon. Snapperupsgatan 9, Malmö.

Tid: Dojon öppnar 10:00. Läger 10:30 till ca 15:00. Några kortare pauser ingår.

Kostnad: 200 kr

Comments

No comments yet.

Leave a Reply