Vårterminens sista läger

Lägret leds av Sensei Milo Bajraktari och kommer som vanligt att innehålla karate inspirerad av Sensei Taiji Kase och Sensei Chōki Motobu.

Fokus denna gång blir att visa på skillnaden mellan “formality” och “reality”, en skillnad som Sensei Kase ofta betonade. Det kommer bl.a. att ges förståelse för varför karate tränas på många olika sätt och att vissa sätt kanske är bättre än andra om syftet är självförsvar.

Plats: Dojon. Snapperupsgatan 9, Malmö.

Tid: Dojon öppnar 10:00. Läger 10:30 till ca 15:00. Några kortare pauser ingår.

Kostnad: 200 kr

Comments

No comments yet.

Leave a Reply